Kases aparāts: CHD 2050

CHD 2050
Portatīvs elektroniskais kases aprāts


Kases aparāts CHD-2050 1 Kases aparāts CHD-2050 2 Kases aparāts CHD-2050 3 Kases aparāts CHD-2050 4 Kases aparāts CHD-2050 5
SpecifikācijaVISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


PLU
Nodaļas
Norēķinu veidi
Valūtas
Kasieri
Kasieru profili
Nodokļi
Kasiera displejs

Klienta displejs
Elektroniska k-lente
Tastatūra

Čeka galva
Teksta koment. čekā
Čeka paraksts
Izmēri (mm)
Svars
Darbības temperatūra
Relatīvais mitrums


līdz 2000
8
3
5
10
5
5
grafisks, 128 x 64 punkti,
fona apgaism., zaļš
LED, 1 x 10 ciparu simb.
ir
36 taustiņi,
32 taust. - programmējami
7 līnijas + grafiskais logo
ir
ir
190 x 215 x 115
0,9 kg
0°С līdz +45°С
10% līdz 90%
PRINTERIS UN KOMUNIKĀCIJAS


Drukāšanas veids
Lentas platums
Kolonnu skaits
Drukāšanas ātrums
Lentes beigu sensors
Printera dzīves cikls
Atbalsta
RS-232
SD kartes ligzdas


termo
1 x 57 mm
32
līdz 40 mm/s
ir
50 km
internacionālu simbolu drukāšana
1
2 (1 iekšējais, 1 ārējais)


AprakstsGALVENĀS FUNKCIJAS


Kasiera reģistrācija ar paroli
Nodaļu reģistrēšana: pozit./negat.,
atkārtota, 3 cenu grupas, vienas preces reģistrācija
PLU reģistrēšana: pozit./negat., atkārtota,
3 cenu grupas, vienas preces reģistrācija

PLU cenas noteikšana
PLU cenas aplūkošana displejā
PLU grupas reģistrēšana
Daudzums, svara reģistrēšana
Maksājuma veidu reģistrēšana, valūtas
norēķini, dalītie norēķini

Atlaide un uzcenojums %-, (-), %+, (+)
precei, starpsummai, kopsummai
Klientu sistēma atlaižu piešķiršanai
Automātiskā atlaižu sistēma
Kļūdu labošana
Atsaukšana
Pirkuma atcelšana
Kopsummas atlaides atsaukšana
Preču skaita atsaukšana
Atmaksa
Naudas ielikšana un izņemšana
Naudas lādes atvēršana
Teksta komentāra drukāšana čekā

IESPĒJAMIE SISTĒMAS UZSTĀDĪJUMI


Programmējams tastatūras izkārtojums
Svītrkodu formāta uzstādīšana
Makro funkcijas
Servisa apkopes atgādinājums displejā un čekā

ATSKAITES


Finansu: dienas, perioda
Nodaļu: visu, grupu, apgabala, dienas, perioda
PLU: visu, grupu, apgabala, dienas, perioda
Kasieru: visu, apgabala, dienas, perioda
Klientu: visu, apgabala, dienas, perioda, stundu
Stundu
Nauda lādē

IESPĒJAMIE LIETOTĀJA UZSTĀDĪJUMI


Nodaļas
Preces (PLU)
Preču grupas
Maksājumu veidi
Atlaides un uzcenojumi
EKA sistēmas uzstādījumi
Ārvalstu valūtas
Izdrukas uzstādījumi


Specifikācija - CHD 2050

PDF specifikācija kases aparāts CHD 2050